Inhalt

Ogólnopolska konferencja „Kontrole i kary, pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami”

Konferencja, Toruń, 20.02.2019 09:30

Gospodarka odpadami

W konferencji wezmą udział specjaliści w dziedzinie gospodarki odpadami oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspektoratów Wojewódzkich, a także Urzędów Marszałkowskich.  

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – weźmie udział w panelach: "Konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz rozporządzeń dla gospodarujących odpadami" i "Kontrole przeprowadzane przez inspektorów ochrony środowiska i ich konsekwencje dla gospodarujących odpadami". Ponadto, w swoim wystąpieniu, omówi kwestie związane z zezwoleniami na zbieranie/przetwarzanie odpadów wg znowelizowanych zapisów.
Więcej o konferencji.